Duurzame isolatie: dak, wand, vloer, bodem 046 850 35 35

Veel gebruikte termen bij isolatie materialen

 • ISSO certificering

  De ISSO, ook buro CRG,  geeft een conformiteitsverklaring af die aangeeft dat de producten/systemen die onder de betreffende productnaam en type naam worden geleverd in de markt technisch gelijk zijn en minimaal dezelfde energetische prestatie hebben als het product/systeem dat gebruikt is bij de geclaimde prestatie.

  Alle door Isofolie bv geproduceerde folies zijn zowel in de hotplate gemeten als gecontroleerd door de ISSO. Hieruit blijkt bv dat de Isofolie type 4 maar liefst 1,5 keer beter isoleert dan theoretisch genormeerd door de ISSO. Met Isofolie isoleert u dus altijd goed.

 • Lambda waarde

  Met de lambda waarde [λ] wordt de warmtegeleidingscoëfficiënt van een materiaal bedoeld. De λ geeft aan hoeveel warmte er stroomt door een materiaal met een dikte van 1 meter en een oppervlakte van 1 m2 bij een temperatuurverschil van 1 Kelvin. Notatie in W/m.K

   

  Hoe kleiner de λ-waarde, hoe beter het materiaal isoleert. De meest efficiënte isolatiematerialen met lage lambda-waarde, zijn in volgorde:

  • Isofolie T4,0 (IF) = 0,019 - 0,020
  • Polyisocyanuraat (PIR) = 0,023-0,032
  • Polyurethaan (PUR) = 0,023-0,032
  • Geëxtrudeerd polystyreen (XPS) = 0,026-0,033
  • Geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS) =0,033-0,042
  • Cellenglas (CG) = 0,042-0,050
  • Rotswol (MW) = 0,035-0,042
  • Glaswol (MW) = 0,032-0,040
 • R-waarde isolatie

  De R-waarde geeft de warmteweerstand van een (mogelijk uit meer materialen bestaande) materiaallaag
  De R-waarde geeft het isolerend vermogen van het materiaal weer. Deze wordt vaak gebruikt voor de isolerende waarde aan te geven van dubbel glas, muren, vloeren, daken. Hoe groter de R-waarde, hoe meer weerstand de warmtedoorgang ondervindt, hoe beter het material isoleert. De R-waarde wordt uitgedrukt in m².K/W

   

  Zo heeft Isofolie een R-waarde van 4,0 m2.K/W bij slechts 8 cm dikte

 • U-waarde

  De hoeveelheid warmte-energie die in een stationaire toestand door een wand gaat, per eenheid van tijd, per eenheid van oppervlakte en per eenheid van temperatuursverschil tussen de omgevingen langs beide zijden van de wand. Deze wordt uitgedrukt in W/m²K.

  De U-waarde wordt bepaald door de verschillende materiaallagen waaruit het constructiedeel bestaat en meer bepaald door het type en dikte van het materiaal. Hoe lager de U-waarde van een materiaal, hoe minder warmteverlies er optreedt door dat deel naar de buitenomgeving of hoe meer er warmte wordt binnengehouden door dat specifieke contructiedeel.

  De norm voor het bepalen van de U-waarde is de EN 12667. Isofolie is gemeten conform deze norm. T4,0 met lambda 0,0198.